Historie

Toen eind zeventiger jaren bleek dat A. van Leijsen uit Raamsdonk zijn zoon J. van Leijsen  zijn toekomst zocht in de landbouw moest er wat gebeuren , het toenmalig bedrijf omvatte ca 15 ha grond met wat akkerbouw en vleesvee en A. van Leijsen had daarnaast een functie bij de nederlandse gasunie . Eind 1983 verkocht A. van Leijsen 13 ha grond en kocht hiervoor terug het huidige bedrijf te Poortvliet van toen ruim 25 ha groot .Het bedrijf in Poortvliet ging hij exploiteren in maatschap met zijn zoon J. van Leijsen .Mts van Leijsen ging er koeien melken en daarnaast akkerbouw en vroege aardappelen met bloemen , en groeide naar ca 35 ha  eind  jaren 90 . In 1990 trouwde J. van Leijsen met H. van Strien welk ook fulltime werkzaam werdt in het bedrijf .In 2000 namen zij het bedrijf over van de ouders van J van Leijsen .De grote diversieteit van het bedrijf  30 koeien , suikerbieten , zaaibloemen , droogbloemen en veel vroege aardappelen leidde tot het feit dat niet alles optimaal ging en zeker niet gezien onze visie op de toekomst. .Doordat we hadden geinvesteerd  in mestopslag welk in eerste instantie bedoeld was voor eigen vee hadden we ruimte over waar we mest aanvoerde vanuit de overschot gebieden .Eerst regelde wij de mestaanvoer met een intermediar uit de buurt maar na een keer flink voor de gek gehouden te zijn heb ik zelf contacten gezocht wat voor ons makkelijk was omdat wij van oorsprong grond gehad hebben in de gebieden waar nu de overschotten zijn . Begin jaren negentig werden wij door onze leveranciers gevraagd of wij niet meer konden vermarkten en men stelde ons een uitrij machine beschikbaar . Binnen de kortste keren liep dit gigantisch uit de hand qua omvang .Binnen korte tijd zijn de 30  koeien weg gegaan , de bloemen waarvan de afzet slecht was weg en de vroege aardappelen wat ons het meest betreurt omdat ook de afzet hiervan niet duurzaam is geregeld anders zijn gaan invullen .Begin 2000 zijn wij de diverse mest activiteiten in BV's  ondergebracht en het landbouwbedrijf niet .  Het landbouwbedrijf omvat anno 2010 ca 80 ha land welk in hoofdzaak bestemd voor akkerbouw en daarnaast nog 100 rose's voor de productie van kalfsvlees .
De mestdistributie is inmiddels uitgegroeid met diverse activiteiten met ca 14 vaste medewerkers en ca 15 losse en zzp ers.