Lto wil praten over beperkt gebruik mest

Zuid-Beijerland - De stikstofnormen in het Actieprogramma Nitraatrichtlijn mogen na 2013 niet verder worden aangescherpt. Dat gaat te veel ten koste van de bodemvruchtbaarheid. Als tegenprestatie is de LTO-vakgroep Akkerbouw bereid te praten over een verbod op het uitrijden van onbewerkte dierlijke mest tussen 1 juli en 1 februari. Onbewerkte mest bevat veel stikstof, zei vakgroepvoorzitter Jaap Haanstra dinsdagavond op een bijeenkomst in Zuid-Beijerland. Na 1 juli spoelt meer stikstof uit naar het grondwater. Door bewerkte mest aan te voeren kan de akkerbouwer in het najaar mest gebruiken met relatief meer fosfaat en in het voorjaar met meer stikstof. Vaste mest moet het hele jaar door gebruikt kunnen worden.Het huidige actieprogramma loopt tot 2014. Haanstra vindt dat in het nieuwe actieprogramma, dat vanaf 2014 geldt, meer naar het individuele bedrijf moet worden gekeken.We moeten dat nog invullen, maar het komt er op neer dat als een akkerbouwer milieutechnisch goed scoort, dat hij dan met flexibelere gebruiksnormen te maken krijgt.De akkerbouw kent een Masterplan Mineralenmanagement, dat voor 533.000 euro per jaar wordt gefinancierd door het Productschap Akkerbouw. Haanstra: Er wordt onderzoek gedaan naar bodemgezondheid en gebruik van mineralen en water. We willen dat uitbreiden met een extra financieele impuls. Dat kost 2 euro per hectare extra voor drie jaar. Volgens Haanstra kan dat extra geld niet uit het huidige budget van het productschap worden betaald.In 1999 betaalde een gemiddeld akkerbouwbedrijf 10,96 euro per hectare aan heffingen. In 2009 was dat nog 8,41 euro en dit jaar daalt dat verder naar 7,85 euro. De uitgaven van het productschap zijn strak geregeld. Daarom vragen we deze extra bijdrage voor het mineralenplan. De leden van de afdeling Hoeksche waard zijn akkoord gegaan met de extra heffing voor het mineralenplan.
bron: agd
auteur: Jan Engwerda
« Terug naar het nieuwsoverzicht