Varkenshouders kampen met volle mestputten

Dienst Regelingen bevestigde deze week wat de mesthandel al langer wist: Er is heel weinig varkensmest afgevoerd. De analyse van DCA Mestmarkt legt uit waarom er zo weinig varkensmest is afgevoerd en wat de gevolgen zijn.
Opvallende cijfers deze week van Dienst Regelingen (DR). Over het eerste kwartaal van 2013 zijn 72.000 vrachten varkensdrijfmest vervoerd, tegen ruim 107.000 vrachten in 2012 en ruim 109.000 vrachten in 2011. Wat de hele winter al de beleving van marktpartijen was, blijkt dus door de cijfers te worden onderbouwd.
Het forse verschil met de voorgaande twee jaren heeft in eerste instantie niets te maken met een beperking van de mestruimte. Primair, zo meldden insiders, ligt de oorzaak bij de financiële middelen. Daardoor heeft de gemiddelde varkenshouder niet de ruimte gehad om zijn mestputten leeg te rijden en werd alleen die mest afgevoerd wat hoognodig was.
In een aantal gevallen heeft dat geleid tot het minder opleggen van biggen. Deze beweging wordt volgens inschattingen sterker zichtbaar bij bedrijven boven de grote rivieren. Bij Brabantse varkenshouders wordt deze week het makkelijker aanbod geven van mest bespeurd.
Het mooie weer aan het begin van deze week heeft gezorgd voor een versnelling bij vrijkomen van graspercelen. Op plaatsen waar de neerslag woensdag beperkt bleef kan er worden uitgereden.
Exporteurs van kippenmest melden natte omstandigheden in het oosten van Duitsland. Vooral het lossen op het land is daardoor niet altijd mogelijk.

auteur: dca markt
« Terug naar het nieuwsoverzicht