Zuivel wil werk maken van aanpak mestoverschot

De zuivelsector gaat helpen bij het realiseren van een oplossing voor het mestoverschot. Vorige week zijn er gesprekken gevoerd tussen LTO Nederland en de zuivelorganisaties waarin de partijen tot afspraken zijn gekomen. Er volgen nu gesprekken met het ministerie van Economische Zaken. Hoe de zuivelsector precies sturing wil geven aan het dossier, wordt nog niet naar buiten gebracht. Omdat gesprekken met het ministerie nog volgen, vinden betrokkenen het te vroeg om al details prijs te geven. Er lijkt vooral ingezet te worden op stimuleringsmaatregelen.
Wanneer melkveehouders de kringloopwijzer benutten worden zij aangezet om efficiënter te werken met mineralen. Het draagt bij aan het beperken van het overschot aan fosfaat in dierlijke mest en de emissie van ammoniak en broeikasgassen. Dat is met name van belang na 2015 wanneer er waarschijnlijk meer melk geproduceerd gaat worden.Omdat stimulering alleen waarschijnlijk niet afdoende is, wordt fosfaatefficiëntie ook een onderdeel van de kwaliteitssystemen. Heeft een boer een overschot en zorgt hij niet voor een passende oplossing, dan grijpt de zuivelonderneming al in voor de overheid hoeft te beboeten. Op welke wijze de verschillende zuivelbedrijven dit in de praktijk gaan regelen is de vraag. De verwachting is dat daar binnen 3 weken meer over naar buiten komt.

auteur: Nieuwe Oogst; 04-05-2013
« Terug naar het nieuwsoverzicht