Forfaitaire normen voor jongvee verdienen aanpassing

In de praktijk blijken jongvee opfokbedrijven onvoldoende te kunnen bemesten, omdat er door hoge forfaitaire normen teveel mest afgevoerd moet worden. Naar aanleiding hiervan zijn er op de 13 deelnemende bedrijven analyses uitgevoerd om de BEX cijfers te kunnen vergelijken met de forfaitaire normen. Daarnaast zijn er nog gegevens van 58 andere jongvee opfokbedrijven, verspreid over het hele land, verzameld en verwerkt. Uit de geanalyseerde resultaten van de 71 bedrijven blijkt dat op een gemiddeld jongvee opfokbedrijf zowel de stikstof- als fosfaatexcretie veel lager ligt dan in de forfaitaire normen is vastgesteld.
De gemiddelde stikstofexcretie over 2011 en 2012 ligt 18 en 20% lager. Op individuele bedrijven bleek deze soms ruim 40% lager. De gemiddelde fosfaatexcretie over 2011 en 2012 ligt respectievelijk 17 en 15% lager. Ook voor fosfaat blijkt de excretie op een individueel bedrijf soms ruim 40% lager dan de forfaitaire norm. Dit is aanleiding om vanuit netwerk Jongvee Mestproductie en Mineralenbenutting en landbouworganisaties naar het ministerie van EZ een voorstel voor aanpassing van de forfaitaire mestproductienormen voor jongvee te doen.

Zie voor meer informatie het rapport Jongvee mestproductie en Mineralenbenutting van DLV.


auteur: Verantwoorde Veehouderij - Wageningen UR; 06-05-20
« Terug naar het nieuwsoverzicht