Onderzoek naar omzetting van mest naar vliegtuigbrandstof

De regio Eindhoven kampt met een mestoverschot. In opdracht van de Stadsregio Eindhoven (SRE) onderzoekt Siemaab Mahmood, student Aviation Studies aan de Hogeschool van Amsterdam, of er mogelijkheden zijn om een brandstof voor vliegtuigen te produceren
Geert Boosten is betrokken bij de internationale afstudeerrichting van Aviation Studies van de Hogeschool van Amsterdam (HvA). Hij is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het lectoraat Aviation Management en begeleidt afstuderende studenten. Naast zijn werk bij de HvA heeft Boosten zijn eigen consultancybureau. In opdracht van het InnovatieNetwerk en in samenwerking met SRE verkende hij de mogelijkheden benutting voor het mestoverschot in de regio Eindhoven. Uit scripties van studenten Aviation leerde hij dat in andere landen biomassa wordt gebruikt voor productie van vliegtuigbrandstof. Hij verbond daarom Siemaab Mahmood aan de opdracht van de SRE om te onderzoeken of gemeente Eindhoven het overschot aan mest kan gebruiken als vliegtuigbrandstof.
Mahmood is sinds februari bezig met zijn onderzoek. Hij bestudeert de mogelijkheden om mest te verwerken tot vliegtuigbrandstof en de technische toepassingen die hier nodig voor zijn. Of mest benut kan worden om een brandstof voor vliegtuigen uit te produceren, hangt af van de hoeveelheid mest, de samenstelling van de mest en de beschikbaarheid van technische toepassingen. Voor biobrandstoffen gelden dezelfde eisen als voor fossiele brandstoffen. Ze mogen ze bij temperaturen van -50 graden Celcius bijvoorbeeld niet gaan vlokken of klonteren. Mest kan worden gebrand tot de koolstof eruit is en omgezet in olie of synthetisch gas. Tegelijkertijd wordt het fosfaat uit de mest gewonnen voor gebruik in de landbouw.
auteur: Hogeschool van Amsterdam; 08-05-2013
« Terug naar het nieuwsoverzicht