LTO vrij positief over inzet van Dijksma voor Vijfde Actieprogramma Nitraatrichtlijn


LTO Nederland is vrij positief over de voorgestelde inzet van staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken voor het Vijfde Actieprogramma Nitraatrichtlijn. Peter Brouwers, portefeuillehouder Mest en Milieu van LTO, ziet daarin een voortzetting van de lijn die is ingezet door oud-staatssecretaris Bleker. "De verantwoordelijkheid komt bij de sector zelf te liggen met ruimte om op bedrijfsniveau maatregelen te nemen." Brouwers hoopt wel dat er meer ruimte komt voor het gebruik van kunstmestvervangers.
Dijksma heeft in een brief aan de Tweede Kamer uiteengezet hoe Nederland in de periode 2014-2017 wil gaan voldoen aan de Europese nitraatrichtlijn. Op basis daarvan wil de regering een nieuwe derogatie verkrijgen. Er wordt een duidelijke koppeling gemaakt met het nieuwe mestbeleid waar mestverwerking een cruciaal onderdeel van is. In dat verband mist Brouwers meer ruimte voor het gebruik van producten van mestverwerking als kunstmestvervangers. Daarbij gaat het om de concentraten met stikstof en kali.
LTO pleit voor een proef in het hele kleigebied met meer vrijheid voor het gebruik van andere meststoffen dan dierlijke mest in de vorm van kunstmestvervangers. "Dat betekent erkenning van meer initiatieven en producten op dat gebied", stelt Brouwers. LTO zou verder graag zien dat de derogatie ook gaat gelden voor andere gewassen die met weinig stikstofverlies geteeld worden zoals granen. In de huidige derogatie mogen boeren met minimaal 70% grasland 250 kilo stikstof per hectare uit dierlijke mest gebruiken in plaats van 170 kilo.
auteur: Boerderij Vandaag; 15-05-2013
« Terug naar het nieuwsoverzicht