'Mestgebruiksnormen kunnen meer worden afgestemd op de gewasopbrengst'

De mestgebruiksnormen zouden in de toekomst afhankelijk moeten worden van de gewasopbrengst. Dat stelde prof. dr. ir. Oene Oenema, senior onderzoeker duurzaam bodemgebruik bij Alterra van de Wageningen UR, tijdens een gesprek over het mestbeleid in de Tweede Kamer. De wetenschapper kreeg bijval van Geert-Jan van der Burgt van het Louis Bolk Instituut en Frank Verhoeven van adviesbureau Boerenverstand.
Staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken lijkt welwillend om te kijken naar gebruiksnormen afhankelijk van de gewasopbrengst. Uit een studie van Wageningen UR, in opdracht van het ministerie, blijkt dat de verschillen tussen de gewasopbrengsten zo groot zijn, dat er wel behoefte is aan gedifferentieerde gebruiksnormen. Oenema benadrukt dat de huidige cijfers niet aangegeven dat er in de agrarische sector gemiddeld gezien grote problemen zijn met de bodemvruchtbaarheid. Wel zijn er op bedrijfsniveau problemen.
Frank Verhoeven van adviesbureau Boerenverstand pleitte ook voor meer maatwerk. Hij zou dit willen doen door het invoeren van de kringloopwijzer, waarin wordt gekeken naar de integrale kringloop van stikstof, fosfaat en koolstof. De adviseur zou graag ruimte zien voor een groep boeren om met dit systeem aan de slag te gaan.
Oenema wijst erop dat het mestbeleid in Nederland heeft geleid tot een aanzienlijke milieuwinst, ook al worden de doelen nog niet overal gehaald. Voor de landbouw zijn de gevolgen van het mestbeleid beperkt. De opbrengsten zijn ondanks aanscherpen van de mestnormen voor bijna alle gewassen gestegen en de sector is in staat op internationaal niveau te concurreren.
auteur: Boerderij Vandaag; 16-05-2013
« Terug naar het nieuwsoverzicht