'Prijs voor een koerecht zal circa 6650 euro bedragen'

Bert Muller van Alfa Accountants en Adviseurs heeft berekening gemaakt om een indicatie te krijgen van wat er voor koerechten betaalt gaat worden mochten deze worden ingevoerd. Staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken overweegt de invoering van koerechten om toch een plafond aan de mestproductie te kunnen stellen, wanneer initiatieven voor mestverwerking onvoldoende van de grond komen. De prijs die verantwoord kan worden betaald is afhankelijk van de afschrijvingstermijn die wordt gehanteerd en of de uitbreiding tot extra kosten voor arbeid en afzet van mest gaat leiden. Kijkend naar de prijs die enkele jaren geleden voor melkquotum werd betaald, zal een koerecht al snel circa 6650 euro gaan kosten.Muller keek naar de investeringsruimte voor de 25% bedrijven met het hoogste saldo. Hij verwacht dat dit de bedrijven zullen zijn die koerechten zullen kopen. Er zal voor koerechten worden gekozen wanneer mestverwerking nog niet praktijkrijp blijkt te zijn. Op het moment dat dit wel het geval is zouden de koerechten alsnog afgeschaft kunnen worden. Dat pleit in dat geval voor relatief snel afschrijven. Wanneer dierrechten voor onbepaalde tijd blijven gelden is afschrijven in 8 jaar reëel.
Een investering in een koerecht laat zich redelijk vergelijken met een investering in melkquotum. In 2010 was bekend dat het melkquotum in 2015 zou verdwijnen en dat een investering in quotum in 5 jaar moest worden afgeschreven. Toen werd gemiddeld 18 euro per kilogram vet betaald. Dat staat gelijk aan een prijs van circa 6650 euro voor een koerecht. Een bedrijf dat 20 koeien extra wil houden en daarvoor tegelijk moet investeren in extra stalruimte, mestafzet en arbeid, zou volgens Muller maar ruim 3300 euro voor een koerecht mogen betalen. Heeft het bedrijf de stalruimte over en is de mestafzet en arbeid ook geen probleem dan ligt het omslagpunt bij een prijs van omstreeks 8500 euro.
Muller wijst er op dat bij een prijs van 6650 euro per koerecht de lasten van een melkveebedrijf dat 20 extra koeien wil houden met circa 30.000 euro per jaar toenemen. Volgens hem kan dat bedrag beter worden besteed aan andere oplossingen zoals mestverwerking
« Terug naar het nieuwsoverzicht