Rabobank houdt rekening met invoering van koerechten bij financieringen

Rabobank beoordeelt financieringsaanvragen van melkveehouders die hun productie met het oog op het verdwijnen van het melkquotum in 2015 willen uitbreiden strenger. De bank houdt er rekening mee dat mestverwerking onvoldoende snel van de grond komt en dat
De inhoud van de mestwetgeving voor de komende jaren ligt nog niet vast, stelt Thus. Bovendien is het vraag of de wijzigingen per 1 januari 2014 doorgevoerd kunnen worden. "Het voorstel tot wijziging van de Meststoffenwet ligt nog niet bij de Tweede Kamer. De wet moet voor het kerstreces zijn goedgekeurd, wil de mestverwerkingsplicht in kunnen gaan per 1 januari 2014. Dat is een extra reden voor ons bij de boeren aan te dringen om financiële ruimte te reserveren voor de situatie waarbij uitbreiding van het aantal koeien zonder koerechten niet mogelijk is." Thus gelooft niet dat het tot afschaffing van varkens- en pluimveerechten komt. "Dan moet de sector aantoonbaar de afzet van het mestoverschot hebben geregeld. En dat is nog niet het geval."Siko van Houten, adviseur van Agrifirm Exlan, meent dat de mogelijke introductie van koerechten in de melkveehouderij al een rem zet op de ontwikkeling van mestverwerking. "Melkveehouders gaan afwegen of ze hun geld niet beter kunnen reserveren voor het investeren in koerechten in plaats van geld te steken in mestverwerking." Staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken stelt dat ze liever geen koerechten invoert om op die manier een plafond te stellen aan de mestproductie. Ze zal het systeem voor de melkveehouderij echter wel gaan opzetten als mestverwerking de komende jaren niet voldoende van de grond komt.

bron: Boerderij Vandaag; 24-05-2013
« Terug naar het nieuwsoverzicht