Op basis van cijfers van vandaag lijkt extra mestverwerking niet nodig

004_news_detail

Het ministerie van Economische Zaken stelt dat er in Nederland ruimte is om op landbouwgrond 140 miljoen kilo fosfaat uit dierlijke mest te plaatsen. De huidige productie ligt op 170 miljoen kilo fosfaat per jaar. In 2012 werd voor 27,7 miljoen kilo fosfaat geëxporteerd, terwijl de biomassacentrale in Moerdijk via de verbranding van mest 9 miljoen kilo fosfaat uit de markt haalde. Op basis van deze cijfers kan worden gesteld dat er in Nederland geen behoefte bestaat aan extra investeringen in mestverwerking.
"Uitgedrukt in kilogrammen fosfaat is er met de huidige hoeveelheden die worden geëxporteerd en verbrand nationaal voldoende capaciteit beschikbaar voor het verwerken van mest", geeft een woordvoerder van het ministerie van Economische Zaken aan. Door de wetgeving die in voorbereiding is verandert de situatie wel. Daardoor ontstaan schotten tussen de verschillende sectoren. Bij rundveehouders en varkenshouders met een overschot aan fosfaat op bedrijfsniveau komt er de verplichting om een deel van dat overschot te verwerken. Voor de varkens- en rundveehouderijsector zal daardoor wel extra capaciteit nodig zijn.
Andere ontwikkelingen kunnen ook van invloed zijn op het overschot aan fosfaat in dierlijke mest. Wanneer de fosfaatnormen per hectare met 5 kilo worden verlaagd, wordt de ruimte om fosfaat te plaatsen 9 miljoen kilogram kleiner. Wanneer de melkveestapel na het afschaffen de melkquotering in 2015 met 15% groeit zoals wordt voorzien, betekent dat een productie van circa 13 miljoen kilo fosfaat extra. Daar staan ontwikkelingen tegenover die tot een verlaging van het overschot kunnen leiden. Zo wordt het voor mogelijk gehouden om in de varkenshouderij via een efficiënter fosforgebruik in het voer de productie van fosfaat in dierlijke mest met 7 miljoen kilo te reduceren.
bron: Boerderij Vandaag; 28-03-2013
auteur: Boerderij Vandaag; 28-03-2013
« Terug naar het nieuwsoverzicht