Kleinere veestapel drukt mestproduktie 2011 (-9 miljoen kg fosfaat )

Over 2011 produceerde de Nederlandse veestapel ruim 12 miljoen kg stikstof en 9 miljoen kg fosfaat minder dan over 2010. De belangrijkste oorzaak van de lagere mestproductie is een gekrompen veestapel en minder fosfaatrijk veevoer, dat komt naar voren u
293756_561237377226905_1751212002_n_news_detail
De totale productie van dunne en vaste mest over 2011 daalde licht van 72,2 naar 71,4 miljard kg. Zowel de stikstof als de fosfaatexcretie lieten hierbij een daling zien. Zo zakt fosfaat weg van 179 naar 170 miljoen kg en daalt de stikstofproductie van 490 naar 477 miljoen kg. Volgens het CBS komt voor het eerst sinds 2007 de fosfaatproductie weer uit onder het mestplafond van 173 miljoen kg. De hoogte van het mestplafond is door de Europese Commissie vastgesteld.
Wanneer ingezoomd wordt op Nederland blijkt vooral in het gebied Achterhoek de kg fosfaat per hectare van 2010 op 2011 gedaald te zijn. Ook in het noordwesten van Nederland is de kg fosfaat per hectare afgenomen. In de overige delen van Nederland bleef dat getal relatief stabiel. Toenames worden door het CBS niet gemeld.  
De sectoren verantwoordelijk voor de daling zijn rundvee en pluimvee. In beide sectoren nam de grote van de veestapel af. Ook bevatte het rundveemengvoer minder fosfaat en stikstof. Het CBS schrijft hierover dat dit te danken is aan de maatregelen die genomen zijn door mengvoerproducenten. Om deze gegevens boven water te krijgen gebruikte het CBS niet de gegevens van de Universiteit Wageningen maar informatie uit de enquête van Nevedi, de belangenbehartiger van de mengvoerindustrie.
Het CBS heeft ook gekeken naar hoe de dieren omgaan met de fosfor die ze opnemen. Zo blijkt de benutting van fosfor bij vleesvarkens en vleeskuikens het hoogst als gevolg van de groei die deze dieren laten zien. Zij leggen de nutriënten vast in vlees 'en hebben daardoor relatief weinig onderhoudsvoer nodig.' Alleen leghennen presenteren minder goed op dit gebied. Melkkoeien en zeugen laten de grootste plus zien bij de fosforbenutting als gevolg van een hogere melkproductie bij koeien en grotere worpen bij zeugenbron: cbs
auteur: dca nieuws
« Terug naar het nieuwsoverzicht