Afschaffing dierrechten 2015 niet realistisch

PBL acht afschaffen van dierrechten in 2015 niet realistisch
22282_507081519316745_1626756246_n_news_detail
Het nieuwe mestbeleid biedt kansen voor een betere benutting van dierlijke mest binnen de milieurandvoorwaarden, maar het tijdspad dat het kabinet hierbij heeft gekozen is te ambitieus. Het afschaffen van de dierrechten in 2015 lijkt niet realistisch. Dat stellen onderzoekers Hans van Grinsven en Jaap Willems van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Zij hebben een evaluatie van de Meststoffenwet gemaakt en tevens gekeken naar de verwachte effecten van de voorstellen tot wijziging van het beleid.
Hoewel de wijzigingen die in het beleid worden voorgesteld niet primair gericht lijken op verbetering van de waterkwaliteit, kunnen deze er wel aan bijdragen, stellen de PBL-onderzoekers. Van Grinsven en Willems denken dat er in 2015 niet voldoende capaciteit zal zijn om 10% van het overschot in fosfaat in varkensmest te verwerken. Daarom lijkt het afschaffen van de dierrechten in 2015 niet haalbaar.
De mestkosten kunnen door het nieuwe beleid 5 tot 19 euro per ton duurder worden door extra procedures voor afzet ven verwerking. Wanneer er meer vee mag worden gehouden door het afschaffen van dierrechten zullen de kosten om mest af te zetten nog extra stijgen. Hierdoor zal de kans op fraude bovendien toenemen. Daarnaast zijn er andere bedreigingen voor het milieu wanneer de Nederlandse veestapel groter wordt. Het kan bijvoorbeeld leiden tot een hogere ammoniakemissie en minder beweiding in de melkveehouderij.
bron: Boerderij Vandaag; 08-11-2012
« Terug naar het nieuwsoverzicht