Minder druk op de mestmarkt door lager mestoverschot en hogere vraag

Ondanks het extreem korte seizoen was de druk op de mestmarkt dit jaar minder groot, mede door een grote vraag van akkerbouwers naar dierlijke mest. Vergeleken met de afgelopen vijf jaar was de prijs van alle mestsoorten gemiddeld.
Sleepslang_news_detail

Veehouders gingen het afgelopen najaar met redelijk volle putten de winter in. Varkenshouders hebben in de winter mest geloosd bij collegabedrijven met minder volle putten. Dat kon omdat nogal wat varkenshouders een ronde geen biggen hebben opgelegd vanwege de hoge voerkosten en lage opbrengstprijs. Dat gaf de markt wat lucht.
Het uitrijseizoen van dit jaar was kort. Pas eind februari en begin maart kon op de hoger gelegen percelen en de zandgronden worden begonnen met het uitrijden van mest. Vanaf eind maart waren akkerbouwers massaal aan het uitrijden en reden transporteurs dag en nacht. Veel dierlijke mest is toen al geplaatst. Darna volgde weer een regenachtige periode. De laatste drie weken van augustus was het pas perfect weer om mest uit te rijden.
De opslagsilo's bij de mesthandelaren zijn zo goed als leeg, net als de mestputten bij de melkveebedrijven. De mestopslagruimten bij de varkenshouders zijn echter nog voor een kwart tot de helft gevuld. Dat blijkt uit navraag bij diverse mestdistributeurs. Een deel zal het voorjaar niet kunnen halen.
Meer akkerbouwers dan normaal hebben groenbemester gezaaid, waardoor het perceel kon worden aangemerkt als bouwland en een maand langer mest kon worden uitgereden.

Gemiddelde prijzen

Mestdistributeurs, DCA en Cumela melden afzonderlijk van elkaar dat de prijs van alle mestsoorten gemiddeld is, vergeleken met de afgelopen vijf jaar. Er was minder druk op de markt omdat de export goed liep, varkenshouders minder mest aanboden en veel vraag was naar dierlijke mest door akkerbouwers. Daardoor heeft de markt het mestoverschot minder gevoeld dan anders. Het prijsverloop volgde het normale beeld.

bron: Boerderij;
auteur: 11-09-2012
« Terug naar het nieuwsoverzicht