Veel onzekerheden rond nieuw mestbeleid

Elke veehouder die meer mest produceert dan hij op zijn eigen grond mag uitrijden, moet een deel van dit overschot laten verwerken. Dat is de kern van het nieuwe mestbeleid dat de staatssecretarissen Bleker van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie en
Het ligt nog niet vast welk deel van het mestoverschot veehouders verplicht moeten laten verwerken. Ook is nog niet bekend of de verwerkingsplicht verhandelbaar wordt, zodat grote verwerkers overschotten kunnen exporteren van boeren die zelf geen mest kunnen verwerken.

Een meerderheid in de Tweede Kamer ondersteunde een motie waarin de regering wordt gevraagd veehouders die hun mest binnen een straal van 30 kilometer kunnen afzetten, vrij te stellen van de verwerkingsplicht. Het is echter niet bekend op welke manier Bleker en Atsma invulling gaan geven aan deze motie. Toen de motie aan de orde kwam in de Tweede Kamer werd deze door Bleker ontraden.Een ander punt van zorg is het tempo waarin de mestwet door de Tweede en Eerste Kamer zal worden behandeld. De wet wordt op dit moment beoordeeld door de Raad van State, die er naar verwachting deze week advies over uitbrengt. Het is echter de vraag of de Tweede Kamer tijd vindt om de wet nog voor het begin van het zomerreces te behandelen. In september volgen verkiezingen, dus ook na de zomer is een snelle behandeling onzeker.
bron: Nieuwe Oogst; 02-06-2012
auteur: Nieuwe Oogst; 02-06-2012
« Terug naar het nieuwsoverzicht