Verplicht mestverwerkingspercentage voor verschillende regio's ligt nog niet vast

Staatssecretaris Bleker van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) zet in op de invoering van de nieuwe mestwetgeving per 1 januari 2013. Hij werkt met het bedrijfsleven aan de uitwerking van het stelsel. Het gaat daarbij onder andere om d
De inzet van Bleker blijft gericht op vervallen van het stelsel van dierrechten per 1 januari 2015. Veehouders met een mestoverschot moeten een percentage van dit overschot voor mestverwerking aanbieden. De mestverwerkingsovereenkomsten waarin dat geregeld wordt moeten uiterlijk op 31 december voorafgaand aan het productiejaar gesloten zijn. Daarnaast zullen veehouders voor de rest van het overschot uiterlijk op 15 mei van het productiejaar mestplaatsing geregeld hebben. Dit kan door feitelijk mestafzet tussen 1 januari en 15 mei, te verantwoorden via het Vervoersbewijs Dierlijke Meststoffen, en door het sluiten van mestplaatsingsovereenkomsten.
bron: ministerievan EL &I
« Terug naar het nieuwsoverzicht