Achtergrondraporten bij Evaluatie Meststoffenwet 2012

In het kader van de Evaluatie Meststoffenwet 2012 heeft het ministerie van EL&I aan Wageningen UR verzocht een groot aantal vragen op het gebied van de water- en bodemkwaliteit in relatie tot nutriƫnten, alsmede landbouwkundige effecten en werking van
De website van Alterra vermeldt de complete lijst met rapporten die in het kader van de Evaluatie Meststoffenwet 2012 zijn geschreven. De eerste vier zijn de hoofdrapporten en de overige rapporten zijn achtergrondrapporten met meer detailinformatie. De hoofdrapporten beschrijven de ontwikkelingen op het gebied van waterkwaliteit en bodemvruchtbaarheid en gewasopbrengsten (ex post rapport), de ontwikkeling van de toekomstige waterkwaliteit (ex ante rapport Milieu), de controle en toezicht rondom de uitvoering van de meststoffenwet (rapport uitvoering MSW) en de ontwikkeling van de mestmarkt en de micro-economische effecten van het mestbeleid (rapport economie).

Geconcludeerd wordt dat nog niet overal aan de doelstellingen voor waterkwaliteit wordt voldaan, dat de gevolgen van het mestbeleid op de ontwikkeling van de bodemvruchtbaarheid beperkt zijn en dat de bodem- en waterkwaliteit bij continueren van het mestbeleid zoals neergelegd in het huidige (4e) actieprogramma in de toekomst niet sterk meer zal verbeteren.


bron: Alterra - Wageningen
auteur: Wageningen UR
« Terug naar het nieuwsoverzicht