Mestverwerking laatste laatste oplossing !!!!

Brussel – De Europese Commissie voor milieu ziet mestverwerking als laatste oplossing voor de mestproblematiek in intensieve veehouderijgebieden
Oplegger_2012_018__8__news_detail
Preventieve maatregelen om het mineralenonverschot tegen te gaan, zoals aanpassingen aan het veevoer of maatregelen om de veedichtheid te verlagen, zijn volgens de Commissie duurzamere oplossingen. ”Hiermee wordt de productie van fosfaat en stikstof ook verlaagd”, legt een woordvoerder van de Europese Commissie uit.

De Commissie vindt mestverwerking een ’end-of-pipe-oplossing’, die niet de voorkeur moet krijgen boven preventieve maatregelen. Desondanks kan mestverwerking onderdeel zijn van het verbeteren van de waterkwaliteit in veedichte gebieden. ”We zijn positief over de groeiende belangstelling voor mestverwerking in deze gebieden. Verwerkte mest kan makkelijker uit het veedichte gebied afgevoerd worden. Ook kan mestbewerking en mestverwerking bijdragen aan een beter mineralenmanagement op bedrijfsniveau, waardoor de mineralenoverschotten op bedrijfsniveau gereduceerd kunnen worden”, aldus een woordvoerder van de Commissie.

Vorige week heft staatssecretaris Henk Bleker van landbouw kort met Eurocommissaris Janez Potocnik gesproken over het Nederlandse mestbeleid. De Commissie wil een eventuele toelating van mineralenconcentraat uit dierlijke mest als kunstmestvervanger pas eind 2013 beoordelen, als de resultaten van een nieuw proefproject bekend zijn.

De Europese Commissie staat volledig achter het onderzoek naar het verwerken van dierlijke mest tot mineralenconcentraten. ”Maar voordat er toelating wordt gegeven, moeten de eindresultaten van de pilots bekend zijn”, aldus de woordvoerder. Potocnik dringt Nederland er op aan het onderzoek voort te zetten. De huidige resultaten van de pilots zijn zowel voor gebruik op grasland als op bouwland te variabel om een definitief besluit te nemen, aldus de Commissie.

Bleker bezoekt maandag mestverwerkingsbedrijf Cleanergy in Wanroy.

bron: agd
auteur: mariska vermaas
« Terug naar het nieuwsoverzicht