Staatssecretaris Bleker stelt NMV teleur op mestgebied

Ingen – De Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) is teleurgesteld dat staatssecretaris Henk Bleker (ELI) tegen vrijstelling van mestverwerking is voor mest die middels contracten binnen een straal van ongeveer 30 kilometer kan worden afgezet.

De meeste melkveehouders met een mestoverschot kunnen dat volgens de NMV makkelijk in hun omgeving kwijt. De organisatie vindt het onnodig en veel te duur om door het hele land kleine hoeveelheden mest op te halen die naar een verwerker moeten.

Bleker blijft er echter bij dat iedere veehouder met een overschot een deel daarvan verplicht aan moet bieden voor mestverwerking. Dit is omdat volgens hem de mestverwerking anders niet van de grond komt. Onvoldoende zekerheid over aanvoer van mest kan de verwerking doen mislukken. De NMV vindt dit onzin. Bleker gaat met zijn opstelling volgens de bond voorbij aan het feit dat de totale hoeveelheid te plaatsen mest met de door de NMV voorgestelde regeling niet verandert en daarmee de aan de mestverwerkers verplicht aan te bieden hoeveelheid mest ook niet.

Het is onzinnig om mest vanuit extensieve gebieden, bijvoorbeeld van een intensieve melkveehouder in Zeeland naar een mestverwerker in Brabant te brengen en vervolgens weer andere mest terug naar Zeeland te transporteren. Dit levert veel onnodige mesttransporten op. De mestverwerking kan zich het beste concentreren in het overschotgebied en daar het overschot verwerken.

De NMV meent dat het verplicht aanbieden van mest een gedwongen investering in onzekerheid is. 


bron: agd
auteur: Klaas van der Horst
« Terug naar het nieuwsoverzicht