fosfaatproductie 2011 over het hoogtepunt heen


Uit de voorlopige cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek(CBS) blijkt dat de Nederlandse veestapel in 2011 minder mest produceerde en in lijn daarmee ook minder fosfaat. In elke diercategorie neemt de fosfaatproductie af.

In totaal produceerde de Nederlandse veestapel in 2011 71.092 miljoen kg mest. Een afname van 1,4 procent ten opzichte van een jaar eerder. Ook de fosfaatproductie en de stikstofproductie laten een daling zien. Zo komt de fosfaatproductie uit op 175,8 duizend ton, een afname van 1,7 procent ten opzichte van 2010. De stikstofproductie komt uit op 423,6 duizend ton.

De grootste afname van de mestproductie komt voor rekening van de graasdieren. Deze produceerde 55.281 miljoen kg mest. De fosfaatproductie komt uit op 98,5 duizend ton en de stikstofproductie op 277,2 duizend ton. De fosfaatproductie daalt met 1.900 ton.

Na de graasdieren komen de pluimveehouders en de houders van hokdieren sluiten de rij met een fosfaatreductie van 1.000 ton. Al met al zijn de verschillen als het gaat om de fosfaatproductie niet groot. 

Hier staat tegenover dat het percentage bedrijven met overproductie van 2010 op 2011 maar met 1 procent afneemt. In 2010 was dat 37 procent en in 2011 36 procent. Daarmee blijft het percentage bedrijven met overschotten aan de hoge kant.


vrijdag 25 november 2011

bron: dca
auteur: dca
« Terug naar het nieuwsoverzicht