NVV en LTO pakken samen mestverwerking op

Barneveld/Den Bosch – De twee grote Nederlandse organisaties van varkenshouders, NVV en LTO varkenshouderij, willen samen de grootschalige verwerking van varkensmest oppakken.
De voorzitter Hans Huijbers van de ZLTO (en LTO dossierhouder mest) en Wyno Zwanenburg van varkenshoudersvakbond NVV hebben hier al een soort van principe-overeenstemming over bereikt, Zwanenburg kreeg donderdagavond ook het fiat van het hoofdbestuur van de NVV.

Het idee is dat vanuit beide organisaties een stichting (of andere bestuurlijke vorm) wordt opgericht, die zorgt voor het contracteren van overtollige mest en die er ook voor zorgt dat deze mest wordt verwerkt bij een grootschalige verwerker. Zowel NVV als LTO staan hiervoor bevoegdheden af aan de nieuwe organisatie, zodat varkenshouders er ook aan worden gehouden dat ze hun overschotten aanleveren en dat blijven doen.

De varkenshouderij-organisaties willen hierbij lering trekken uit de ervaring met de aanvoer van kippenmest voor BMC Moerdijk. Alle betrokken partijen hebben erkend dat de mest vooral uit de overschotgebieden in het zuiden en oosten van het land moet komen.

Zwanenburg erkent dat NVV en LTO alleen waarschijnlijk niet sterk genoeg zijn om alle varkenshouders met een mestoverschot aan zich te verplichten. Daarom is ook de hulp van de overheid nodig, om te zorgen dat niemand gebruik maakt van achterdeurtjes om op een andere manier van de overschotmest af te komen. Degenen die zelf al initiatieven hebben ondernomen om hun overschotten te verwerken of af te zetten in de akkerbouw, hoeven niet mee te doen. Ieder ander met een overschot wel.

De besturen van NVV en LTO hebben besloten tot de oprichting van een gezamenlijke organisatie voor de afzet en verwerking van overschotmest omdat ze vrezen dat de overheid anders gaat korten op het aantal dieren. Bovendien blijkt dat varkenshouders te weinig eigen initiatief tonen om zelf af te komen van hun mestoverschotten. Begin volgend jaar moet er duidelijkheid zijn over de deelname van varkenshouders en de definitieve opstart van de verwerkingsorganisatie

bron: agd
« Terug naar het nieuwsoverzicht