Afvoer fosfaat steeds lastiger

Img_7804_news_detail

 Auteur: Emmy KoelemanWageningen – In 2010 hadden veehouderijbedrijven meer moeite om hun mest af te zetten dan in de jaren daarvoor. Vooral de afzet van fosfaat wordt steeds lastiger.

Dit schrijft het landbouweconomisch instituut LEI in de ’Synthese monitoring mestmarkt 2006-2010’, uitgebracht onder toezicht van de Commissie Deskundigen Meststoffenwet.In 2010 werd circa 40 procent van de mest ook weer in de Nederlandse landbouw afgezet. Ongeveer 30 procent van de mest die afgevoerd werd, werd geëxporteerd en 20 procent is gebruikt als brandstof in energiecentrales of verwerkt. Voor 6 tot 11 miljoen kilo fosfaat (van de ongeveer 180 miljoen kilo fosfaat die werd geproduceerd) was geen afzet mogelijk. Het is te verwachten dat er ook in 2011 een fosfaatoverschot is, dat aan het eind van dit jaar zal zijn opgelopen tot 12 tot 22 miljoen kilo.Volgens de berekeningen wordt nu 18 procent meer fosfaat aangeboden dan in 2006, een stijging die het gevolg is van een hogere productie. Per mestsoort verschillen de afzetkanalen: graasvee- en varkensmest werd vorig jaar voor 75 procent afgezet in de Nederlandse landbouw en pluimveemest maar voor 10 procent. Graasveemest is in 2010 vooral op het eigen bedrijf aangewend (80 procent). Varkensmest is vooral afgezet als bedrijfsvreemde mest in de Nederlandse landbouw (75 procent).Uit de rapportage blijkt dat er op grasland nog wel meer fosfaat afgezet had kunnen worden (10 miljoen kilogram), maar dat dit niet gebeurd is omdat op grasland niet de fosfaatnorm, maar de stikstofnorm uit dierlijke mest beperkend was. Ook op bouwland zou meer dierlijke mest afgezet kunnen worden, als de landbouw minder kunstmestfosfaat zou gebruiken. Maar dan nog, zelfs als alle kunstmestfosfaat vervangen was door dierlijke mest, zou er een overschot hebben bestaan.Volgens de onderzoekers is het niet mogelijk om in de komende jaren het overschot binnen de landbouw af te zetten. Er is een aantal opties om het overschot te verminderen. Export kan een oplossing zijn, die op korte termijn respijt biedt. Verwerking van dierlijke meststof tot andere producten zou – net als een vermindering van de hoeveelheid fosfaat in het voer – ook een bijdrage op langere termijn kunnen leveren.

bron: agd
auteur: Emmy Koeleman
« Terug naar het nieuwsoverzicht