Afvoerkosten bepalen het rendement van mestscheiding

Afvoerkosten bepalen rendement mestscheiding

Als er voldoende op mestafvoerkosten valt te besparen, kan mestscheiding economisch interessant zijn voor melkveebedrijven. Met de dikke fractie van gescheiden mest zijn veel kilo’s stikstof en fosfaat af te voeren met weinig volume. Vooral aantrekkelijk om in fosfaat te beperken. Dat blijkt uit onderzoek van Livestock Research en Plant Research International in opdracht van het Productschap Zuivel. Zij hebben hiervoor de Mestscheidingswijzer ontwikkeld, waarmee melkveehouders de financiële consequenties van mestscheiding in kaart kunnen brengen. Om de mestafvoer bij mestscheiding zoveel mogelijk te beperken is het belangrijk dat na scheiding zoveel mogelijk fosfaat in de dikke fractie terechtkomt, stellen de onderzoekers. Er zijn verschillende technieken waarmee mest wordt gescheiden, maar niet alle technieken hebben een even goed zogeheten scheidingsrendement. Een vijzelpers of schroefpersfilter lijkt goed in de bedrijfsvoering van een melkveebedrijf te passen, omdat bij deze systemen het scheidingsrendement redelijk is en het investeringsbedrag relatief beperkt. Scheiders met een beter rendement zijn vaak een stuk duurder. Mogelijk kan via een loonwerker toch worden geprofiteerd van een hoog scheidingsrendement tegen beperkte kosten, opperen de onderzoekers. Veel melkveebedrijven moeten mest afvoeren omdat ze meer mest produceren dan de gebruiksnorm voor dierlijke mest toelaat. Vaak is hier stikstof beperkend, maar in de toekomst wordt dat voor steeds meer bedrijven fosfaat. Wanneer fosfaat de beperkende factor is, wordt met drijfmest meer stikstof afgevoerd dan volgens de gebruiksnormen nodig is (plaatsingsruimte is 250 kg N/ha bij derogatie). Deze extra afgevoerde stikstof kan de veehouder weer als kunstmest aankopen of de ondernemers moet genoegen nemen met een lagere gewasopbrengst. Beide effecten kosten de veehouder extra geld. Met mestscheiding kan de mestafvoer worde beperkt en zo veel mogelijk eigen meststoffen op het bedrijf worden benut. Door mestscheiding ontstaat een dikke fosfaatrijke fractie die stapelbaar is. Omdat dit product geconcentreerd is, kunnen veel mineralen met een klein volume worden afgevoerd. Dit kan kosten besparen. De dunne volumineuze fractie kan zo op het eigen bedrijf blijven. Bovendien werkt de stikstof in deze dunne fractie beter dan de stikstof in normale drijfmest (80% versus 50%). Dit bespaart kunstmest(kosten), aldus de onderzoekers van Wageningen UR.
bron: wur
« Terug naar het nieuwsoverzicht