Veruiming boer boer transport

1201377429_5_tito_news_detail
Eis boer boer transport versoepeld

Den Haag - Boeren die hun mest bij boeren in de nabije omgeving willen afzetten, hoeven voortaan geen 85, maar nog maar 80 procent van de mest op eigen grond af te zetten. Per 2014 wordt dit verlaagd naar 75 procent. Op deze wijze wil staatssecretaris Henk Bleker (ELI) de mogelijkheden voor het zogeheten 'boer-boertransport' van mest vergroten. Met name de VVD en SGP hadden daar in een debat over het mestbeleid, kort voor de Kerst, om gevraagd. De maatregel loopt parallel aan de aanscherping van de fosfaatnormen, dat is de hoeveelheid fosfaat die per hectare mag worden uitgereden. In 2015 zou volgens plan slechts net zoveel fosfaat mogen worden opgebracht als aan de bodem wordt onttrokken. De versoepeling geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari. De Meststoffenwet wordt hiertoe gewijzigd. Boeren kunnen de maatregel al meenemen bij het opstellen van hun bemestingsplan, dat zij uiterlijk 1 maart klaar moeten hebben. Dienst Regelingen (DR) heeft tot diezelfde datum uitstel verleend voor het nemen van monsters voor de 'derogatie' (boeren met veel grasland mogen volgens de derogatie meer stikstof uit dierlijke mest uitrijden). Het bemestingsplan hoeven boeren niet op te sturen naar DR, maar ze moeten het desgevraagd wel kunnen tonen aan een toezichthouder.
bron: agd
auteur: Stef Severt
« Terug naar het nieuwsoverzicht