ZLTO wil investeren in mestverwerking

 
ZLTO wil investeren in mestverwerking

Wanroij – ZLTO wil bijdragen aan het mestprobleem door te investeren in verwerkingscapaciteit. Dat bleek tijdens een informatiebijeenkomst over het mestplan van LTO in het Noord-Brabantse Wanroij. ZLTO richt zich hierbij op verdere verwerking van de dikke fractie van varkensmest die na mestscheiding ontstaat. ”Op locaties waar restwarmte beschikbaar is van grote bedrijven kunnen we de dikke fractie van varkensmest verder drogen tot een product dat we buiten de Nederlandse landbouw kunnen afzetten”, aldus een woordvoerder van ZLTO. Met de mestverwerking wil ZLTO bijdragen aan de verwaarding van de dikke fractie. ”Om samen te kunnen werken met andere partijen moeten we hier voldoende volume produceren van een constante kwaliteit. Dat lukt niet op bedrijfsniveau, vandaar dat we overwegen om dit gezamenlijk op te pakken”, aldus Peter Brouwers van ZLTO. In het nieuwe mestplan van LTO Nederland wil de sector zelf in 2015 50 miljoen kilo fosfaat uit de markt halen. Dit wil LTO realiseren via reductie van fosfaat in het veevoer (20 miljoen kilo fosfaat), optimalisatie van de afzet van dierlijke mest naar akkerbouwers (15 miljoen kilo fosfaat) en toename van de mestexport (15 miljoen kilo fosfaat). ”De rol van ZLTO hierbij is in de eerste instantie het bij elkaar brengen bij partijen die initiatieven hebben voor mestverwerking”, zegt Brouwers. De organisatie richt zich via belangenbehartiging verder op het creëren van beleidsruimte voor bijvoorbeeld kunstmestvervangers en een regeling voor stimulering of continuering van mestverwerking. “We kijken bijvoorbeeld ook naar mogelijkheden om dikke fractie als bodemverbeteraar in te zetten, waarbij het fosfaatgehalte minder zwaar telt.” Via NCB Ontwikkelingen wil de organisatie ook investeren in mestverwerking, blijkt tijdens de bijeenkomst. .
bron: agd
auteur: Mariska Vermaas
« Terug naar het nieuwsoverzicht