Fosfaat hoopt op in akkerland

Fosfaat hoopt op in akkerland

 Wageningen Op akkerbouwpercelen is het fosfaatgehalte de afgelopen drie decennia gestegen, maar in grasland niet. Dat meldt het Wagenings universiteitsblad Resource op basis van onderzoek van Alterra van Wageningen UR. Alterra-onderzoekers hebben gekeken naar fosfaatmonsters van de afgelopen zeventig jaar. Ze zien dat de beschikbaarheid van mest in de lokale omgeving en de marktwaarde van de gewassen bepalend zijn voor de hoeveelheid fosfaat die op de bodem is gebracht. Er blijken grote regionale verschillen in de fosfaatgehalten. Op akkerbouwgronden is het gemiddelde fosfaatgehalte in de afgelopen dertig jaar met 33 tot 40 procent gestegen. In dezelfde periode bleef het fosfaatgehalte in grasland stabiel. De afgelopen zeventig jaar steeg het gemiddelde fosfaatgehalte van het boerenland.
bron: Agd
auteur: Jan Braakman
« Terug naar het nieuwsoverzicht